61 866 42 27
Koszty wysyki  |   Polityka prywatnoci  |   Regulamin  |   Kontakt
Onkyo Monitor Audio Pioneer
Szczeg��owe dane kontaktowe

Producenci

Technics SU-G30 BLACK FRIDAY! Technics SU-G30 BLACK FRIDAY!Technics SU-G30 BLACK FRIDAY!

Technics SU-G30 BLACK FRIDAY!

SU-G30

Cena produktu: Raty:
Oblicz rat - Credit Agricole Raty

9999,00z

13999,00z

6 rat 1766,49z

12 rat 933,24z

24 raty 516,62z

*wyliczenie ma charakter orientacyjny
Opis produktu

Sieciowy wzmacniacz audio SU-G30

 

Hi-Fi Wzmacniacz sieciowy h-fi osiga idea prostoty i wydajnoci ery dwiku wysokiej jakoci.

 

 

Procesor JENO Engine (eliminowanie odchyle i optymalizacja maskowania szumów)

Odchylenia s gówn przyczyn znieksztace w systemach cyfrowych, a ich przyczyn jest nieprawidowa synchronizacja zegarów gównych uywanych do konwersji cyfrowo-analogowej. Aby wyeliminowa pogarszanie si jakoci dwiku powodowane przez odchylenia, firma Technics stworzya oryginalny ukad redukcji odchyle, który obejmuje generator zegara w systemie maskowania szumów w celu zredukowania odchyle w zakresie niskich czstotliwoci oraz konwerter próbkowania o wysokiej precyzji do usuwania znieksztace w zakresie wysokich czstotliwoci. W ten sposób moliwe jest idealne zredukowanie odchyle w caym zakresie czstotliwoci. Ukad wspópracuje z nowo zaprojektowanym, oryginalnym ukadem konwersji PWM (Pulse Width Modulation, modulacja szerokoci impulsu), optymalizujc szybko, poziom i bd ponownej kwantyzacji maskowania szumów oraz gradacj PWM w celu konwersji sygnaów o wysokiej rozdzielczoci na PWM bez negatywnego wpywu na zakres dynamiczny. Dziki tym nowym technologiom wzmacniacze cyfrowe Technics nowej generacji mog reprodukowa naturalne i delikatne niuanse muzyki.

 

 

Koncepcja moduu JENO
Schemat blokowy wzmacniacza cyfrowego
Wyjcie moduu JENO R1
Zdjcie mikroczipu

Ukad sterujcy GaN-FET (urzdzenia o wysokiej szybkoci i niskiej impedancji)

W sekcji wyjcia mocy wzmacniacza firma Technics zastosowaa szybki ukad sterujcy GaN (azotek galu) FET o bardzo niskiej rezystancji. Umoliwia to zaprojektowanie wzmacniacza o wysokiej mocy przy uyciu prostej konfiguracji typu push-pull, co pozwala skróci ciek przesyania sygnau o duym nateniu, a w efekcie uzyska doskona liniowo niezalenie od poziomu dwiku.

 

 

Schemat blokowy wzmacniacza cyfrowego
Waciwoci GaN/MOS-FET
Zdjcie pytki drukowanej wzmacniacza mocy/GaN-FET

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)

Impedancja goników nie jest staa i zmienia si w zalenoci od czstotliwoci, co wpywa na obcienie wzmacniacza, a w efekcie na dwik. Firma Technics jest w stanie mierzy charakterystyk fazy amplitudy czstotliwoci wzmacniacza przy podczonych gonikach i stworzya algorytm optymalizacji w celu adaptacji do impedancji goników. Uycie cyfrowego przetwarzania sygnau pozwala uzyska idealn reakcj na impulsy. Wynikiem korekcji w oparciu o nowy algorytm jest paskie pasmo przenoszenia zarówno dla amplitudy, jak i dla fazy, co nie jest moliwe w przypadku tradycyjnego wzmacniacza. W efekcie mona uzyska bogaty dwik przestrzenny.

 

 

Koncepcja LAPC
Wzmocnienie i opónienie wzmacniacza konwencjonalnego/LAPC

Szybki i cichy zasilacz hybrydowy

 

W przypadku tradycyjnego zasilacza z trybem przeczania czstotliwo przeczania zmienia si w zalenoci od fluktuacji obcienia. Zapewnia to moliwo kontroli czasu wczania przeczania w celu stabilizacji napicia wyjciowego. Ta zmienna skadowa czstotliwoci przeczania ma negatywny wpyw na jako dwiku. Nowo zaprojektowany zasilacz redukuje skadow szumów o negatywnym wpywie na dwik poprzez poprawienie czstotliwoci przeczania. Ponadto kolejny etap zasilacza przeczajcego wykorzystuje liniowy regulator w celu stabilizacji napicia wyjciowego. W tym regulatorze liniowym zastosowano niestandardowe kondensatory elektrolityczne wysokiej klasy. Z kolei rezonansowy zasilacz obnia poziom szumów przeczania, a korekcja wspóczynnika mocy redukuje wartoci szczytowe natenia gównego i wysze wartoci harmoniczne. Czci uyte do eliminacji szumów, takie jak kondensatory, zostay starannie dobrane. Dooono wszelkich stara, aby osign niski poziom szumów i reprodukowa wyrany dwik. 

Koncepcja cichego zasilania hybrydowego duej prdkoci

Generator zegara sterowany bateri

Doskonae zasilanie delikatnych ukadów, takich jak generator zegara w nowych wzmacniaczach, zostao cakowicie odizolowane od wszelkich zakóce i fluktuacji napicia zasilajcego. Firma Technics ma ogromne dowiadczenie w produkcji ukadów wykorzystujcych izolowan bateri. Byy one uywane do projektowania etapów przedwzmacniaczy o bardzo niskich zakóceniach w starszych wzmacniaczach analogowych.

 

 

 

Architektura izolacji szumów cyfrowych

Sieciowy wzmacniacz audio SU-G30 odbiera sygnay audio z wielu rónych urzdze cyfrowych, takich jak dyski NAS, komputery, pamici USB i inne wejcia cyfrowe. Wiele takich systemów magazynowania zawartoci cyfrowej zostao oryginalnie zaprojektowanych do uycia z komputerami, przez co niski poziom szumów — co jest wymagane w celu czystej reprodukcji dwiku — nigdy nie stanowi wanej kwestii podczas projektowania. Aby zapewni obsug takich zaszumionych róde, wzmacniacz SU-G30 izoluje interfejsy tych noników w celu wykluczenia zewntrznych zakóce elektrycznych, a take czsto stosuje funkcj usuwania odchyle, co pozwala uzyska czysty i stabilny dwik pozbawiony szumów i znieksztace.

 

 

 

Koncepcja architektury cyfrowego wyodrbniania szumów

Cyfrowy filtr nadpróbkowania o bardzo niskim poziomie znieksztace

 

Cyfrowy filtr nadpróbkowania, który wykorzystuje oryginalny algorytm firmy Technics, przesuwa szumy cyfrowe do poziomu -160 dB lub niszego, co oznacza, e wszelkie potencjalne zakócenia znajduj si znacznie poniej syszalnego zakresu, a dwik jest bogaty i szczegóowy.

Wykres cyfrowego filtra ultra niskich znieksztace w nadpróbkowaniu

 

 

 

Remastering o wysokiej rozdzielczoci – rozszerzony dla skompresowanego dwiku

Firma Technics stworzya technologi przetwarzania sygnau w celu zwikszenia czstotliwoci próbkowania i gbi bitowej: system remasteringu o wysokiej rozdzielczoci konwertuje sygnay audio na wysok rozdzielczo do 192 kHz/32 bitów, aby przybliy suchaczowi oryginaln muzyk.
róda dwiku s kompresowane w zalenoci od progu syszalnoci i efektu maskowania dwiku przez ucho ludzkie. Oznacza to brak danych wymaganych do reprodukcji dwiku o wysokiej rozdzielczoci, a take szczegóowych i gbokich dwików o niskiej czstotliwoci. Przyczyn jest zredukowanie zakresu czstotliwoci i pominicie sygnaów o niskim poziomie. Aby rozwiza ten problem, firma Technics stworzya system remasteringu o wysokiej rozdzielczoci przy uyciu oryginalnego algorytmu. W efekcie wzmacniacz SU-G30 pozwala cieszy si naturalnym, ekspresyjnym i bogatym dwikiem o jakoci przewyszajcej dwik o wysokiej rozdzielczoci.

 

 

Koncepcja remasteringu wysokiej rozdzielczoci – ulepszonego dla skompresowanego dwiku
Wykres remasteringu wysokiej rozdzielczoci
Wykres remasteringu wysokiej rozdzielczoci

Funkcja Wi-Fi

Wzmacniacz SU-G30 mona podczy do domowej sieci LAN przy uyciu kabla lub poczenia bezprzewodowego (IEEE802.11a/b/g/n). Wbudowana funkcja Wi-Fi umoliwia proste podczanie do sieci bez uycia kabla LAN, nawet jeli komputer lub router szerokopasmowy znajduje si w innym pomieszczeniu.

Funkcja Bluetooth

Wzmacniacz SU-G30 jest take wyposaony w funkcj Bluetooth, która obsuguje standardy aptX i AAC. Pozwala to atwo przesya strumieniowo muzyk z urzdzenia Bluetooth.

Koncepcja remasteringu wysokiej rozdzielczoci – ulepszonego dla skompresowanego dwiku
Wykres remasteringu wysokiej rozdzielczoci
Wykres remasteringu wysokiej rozdzielczoci

Funkcja Wi-Fi

Wzmacniacz SU-G30 mona podczy do domowej sieci LAN przy uyciu kabla lub poczenia bezprzewodowego (IEEE802.11a/b/g/n). Wbudowana funkcja Wi-Fi umoliwia proste podczanie do sieci bez uycia kabla LAN, nawet jeli komputer lub router szerokopasmowy znajduje si w innym pomieszczeniu.

Funkcja Bluetooth

Wzmacniacz SU-G30 jest take wyposaony w funkcj Bluetooth, która obsuguje standardy aptX i AAC. Pozwala to atwo przesya strumieniowo muzyk z urzdzenia Bluetooth.

Obsuga usug TIDAL, Spotify i vTuner

Oprócz funkcji odtwarzania DLNA i USB, wzmacniacz SU-G30 obsuguje te usugi TIDAL, Spotify Connect i vTuner. W przypadku usugi vTuner mona uywa aplikacji Technics Music App do wybierania stacji i suchania wielu rónych programów.

TIDALSpotifyvTuner

*Liczba obsugiwanych serwisów muzycznych bdzie zawikszana w miar udostpniania aktualizacji oprogramowania.
*Serwisy udostpniajce tre s obsugiwane przez ich operatorów i ich dziaanie moe by wstrzymane, czasowo lub cakowicie bez powiadomienia. Niektóre treci mog by niedostpne w poszczególnych krajach.
*Rejestracja lub subskrybcja moe by wymagana. Korzystanie z usug moe by zwizane z naliczaniem dodatkowych opat.

 

 

Sieciowy wzmacniacz audio SU-G30

Poka powikszone zdjcie przodu SU-G30
Poka powikszone zdjcie tyu SU-G30
Cyfrowa technologia wiernego odwzorowania dwiku
Procesor JENO Engine (eliminowanie odchyle i optymalizacja maskowania szumów)
Ukad sterujcy GaN-FET
Load Adaptive Phase Calibration
Szybki i cichy zasilacz hybrydowy
Generator zegara sterowany bateri
Podwójna obudowa metalowa o duej sztywnoci


Technologia sygnau pozbawionego szumu
Architektura izolacji szumów cyfrowych
Cyfrowy filtr nadpróbkowania o bardzo niskim poziomie znieksztace
Remastering o wysokiej rozdzielczoci — rozszerzony dla skompresowanego dwiku
Optymalnie aktywowany system ukadów


Unikatowe wzornictwo Technics
Aluminiowa obudowa o wysokiej sztywnoci
Symetryczna struktura

Moc wyjciowa
50 W+50 W (1 kHz, T.H.D. 0,5%, 8 Ω, 20 kHz LPF) 
100 W+100 W (1k Hz, T.H.D. 0,5%, 4 Ω, 20 kHz LPF)


Czuo wejciowa / impedancja wejciowa
LINIOWE 200 mV / 22 kΩ, PHONO (MM) 2,5 mV/47 kΩ


Pasmo przenoszenia
LINIOWE 1 Hz - 80 kHz (-3 dB, 8 Ω), PHONO (MM) 20 Hz - 20 kHz (ODCHYLENIE RIAA ±1 dB, 8 Ω), CYFROWE 1 Hz - 90 kHz (-3 dB, 8 Ω)


THD+N
0,05 % (1 W przy 1 kHz, 8 Ω, 20 kHz LPF)


Impedancja obcienia
4 - 16 Ω


Analogowe zcza wejciowe
LINIOWE x 1, PHONO (MM) x 1


Cyfrowe zcza wejciowe
Koncentryczne cyfrowe x2, optyczne cyfrowe, USB-A, USB-B


USB-A

iPod/iPhone/iPad
Tak


Obsugiwany kodek
WAVTak (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bity)
FLACTak (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bity)
DSDTak (2,8224 MHz, 5,6448 MHz)
AIFFTak (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bity)
ALACTak (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bity)
AACTak (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16-320 kb/s)
WMATak (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kb/s)
MP3Tak (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kb/s)


USB-DAC (USB-B)
Specyfikacja klasy audio USB
Klasa audio USB 2.0, tryb asynchroniczny


Obsugiwany kodek
DSDTak (2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz)
PCMTak (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bity)


Obsugiwany kodek DLNA
WAVTak (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bity)
FLACTak (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bity)
DSDTak (2,8224 MHz, 5,6448 MHz)
AIFFTak (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bity)
ALACTak (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bity)
AACTak (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16-320 kb/s)
WMATak (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kb/s)
MP3Tak (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kb/s)


Wyjcie suchawkowe
Tak


Interfejs Ethernet
LAN (100 Base-TX / 10 Base-T)


Wi-Fi
IEEE 802.11a/b/g/n 
Pasmo 2,4 GHz / 5 GHz


AirPlay
Tak


Bluetooth (obsugiwany kodek)
Tak (aptX® Low Latency, AAC, SBC)


TIDAL / vTuner / Spotify
Tak / Tak / Tak


Zasilacz
AC220-240 V, 50 Hz / 60 Hz


Pobór mocy
96 W


Wymiary (szer. x wys. x g.)
430 x 98 x 424 mm


Waga
Ok. 11,5 kg


Akcesoria
Pilot, przewód zasilajcy, instrukcja obsugi

 

*Liczba obsugiwanych serwisów muzycznych bdzie zawikszana w miar udostpniania aktualizacji oprogramowania.
*Serwisy udostpniajce tre s obsugiwane przez ich operatorów i ich dziaanie moe by wstrzymane, czasowo lub cakowicie bez powiadomienia. Niektóre treci mog by niedostpne w poszczególnych krajach.
*Rejestracja lub subskrybcja moe by wymagana. Korzystanie z usug moe by zwizane z naliczaniem dodatkowych opat.

 • dlna certified
 •  
 • AirPlay
 •  
 • WiFi Certified
 •  
 • Wi-Fi Protected Setup
 •  
 • Bluetooth
 •  
 • aptX
 •  
 • Made for iPod/iPhone/iPad

aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved.
The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
"Direct Stream Digital", DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.
Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ and Wi-Fi Protected Setup™ are marks of the Wi-Fi Alliance.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

 

 


 

 

  


 

Data dodania produktu do sklepu: czwartek, 16 luty 2017.

Koszyk

...jest pusty
Credit Agricole Raty

Realizacje

Promocje

Jestemy Dealerem

Marantz Authorized e-Dealer Poland 2013/2014

Denon Authorized e-Dealer Poland 2014/2015

Yamaha Autoryzowany Dealer 2014

NAD Autoryzowany Dealer 2014

Martin Logan Autoryzowany Dealer 2014

Canton Autoryzowany Dealer 2015

JBL Autoryzowany Dealer 2014

Harman/Kardon Autoryzowany Dealer 2014

AKG Autoryzowany Dealer 2014